کمک به پادکست

اگر دوست دارید به من کمک کنید تا دایره‌ی مخاطبان این پادکست را گسترده کنم می‌توانید در حساب اینستاگرام خود پوسترهای پادکست را پخش کنید. برای دریافت یک نسخه پوستر آماده برای صفحه‌ی اصلی اینستاگرام اینجا را کلیک کنید و برای دریافت نسخه با ابعاد استوری اینستاگرام اینجا را کلیک کنید.