About Us

بسیارند فارسی‌زبانانی که علاقه مختصری به شاهنامه فردوسی دارند ولی به هزار و یک دلیل یا دست به خواندنش نزده‌اند یا سعی کرده‌اند بخوانند و نیمه‌کاره رهایش کردند. هدف این پادکست ساده است: هر هفته یک بخش از داستانهای این کتاب را با هم می‌خوانیم. در ابتدای هر برنامه مروری بر داستان می‌کنم تا ظرایف اثر برایمان روشن‌تر شود. علاوه بر این واژگان سخت را هم گهگاه معنی می‌کنم.